Om

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Föreningen är en sammanslutning av sjuksköterskor verksamma inom eller med intresse av hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Majoriteten av medlemmarna i RfB är specialistsjuksköterskor med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. RfB har att bevaka och främja den professionella utvecklingen av yrket för sina medlemmars genom att:

  • arbeta utifrån Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter
  • arbeta utifrån Nordiskt nätverk för Barns och ungas rätt och Behov (NOBABSverige)
  • medverka till hälso- och sjukvårdens framskridande inom RfBs verksamhetsområde
  • befrämja forskning, utveckling och utbildning inom RfBs verksamhetsområde
  • medverka för sammanhållning och gemenskap
  • befrämja samarbete mellan nationens samtliga riksföreningar och övriga samarbetspartners inom RfBs verksamhetsområde
  • befrämja internationellt samarbete inom RfBs verksamhetsområde

Ta gärna kontakt med oss i styrelsen om du har frågor eller idéer.

Broschyr för Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Medlemskap

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RfB), som har funnits sedan 1975, är öppen för alla som arbetar med eller är intresserade av hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Vi erbjuder alla som studerar till barnsjuksköterska rabatterat medlemskap i ett år.

Anmäl ditt medlemskap här!

Stadgar

Stadgarna för Riksföreningen för Barnsjuksköterskor är antagna 1976, samt reviderade 1982, 1987, 1992, 2000, 2005, 2007, 2010. Ladda hem våra stadgar genom att klicka på länken: RfB stadgar 2010 [ 29 kb ]

Riktlinjer

RfB Riktlinjer (uppdaterad 2017-11-27)